Розмовляймо українською. Іван Вихованець. e-book. pdf Увеличить

Розмовляймо українською. Іван Вихованець. e-book. pdf

615-014-e

Електронна! e-book.pdf  pdf  скачати

Мовознавчі етюди. Як правильно розмовлять!

Подробнее

25,00 грн

Описание

Електронна! e-book.pdf  pdf  скачати

Науково-популярне видання

Іван Вихованець. Розмовляймо українською

Мовознавчі етюди

2012, 160 с. ISBN 978-617-615-014-5

У цій книзі йдеться про культуру української мови, типові вади усного і писемного мовлення. У 110 мовознавчих етюдах подано поради щодо вибору слів, морфологічних форм, синтаксичних конструкцій, словесного наголосу, стилістичних варіантів для найкращого висловлення думки.  

 Шанувальникам рідного слова, журналістам, науковцям, редакторам, учителям, студентам і учням — усім, хто дбає про культуру української мови.

Іван Вихованець — відомий український мовознавець, перекладач. Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, лауреат премій ім. Олександра Потебні та ім. Івана Франка, головний нау­ковий співробітник Інституту української мови НАН України, почесний професор Волинського національного університету ім. Лесі Українки, автор монографій "Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові", "Приймен­никова система української мови", "Система відмінків україн­ської мови", "Частини мови в семантико-граматичному аспек­ті", "Нариси з функціонального синтакису української мови", підручника для ВНЗ "Граматика української мови. Синтак­сис", навчальних посібників, а також науково-популярних кни­жечок для вчителів і школярів "У світі граматики", "Таїна слова"; науковий редактор підручників Олександри Глазової і Юрія Кузнецова "Рідна мова" для 5, 6, 7, 8 класів й "Україн­ська мова" для 9 і 10 класів загальноосвітніх навчальних за­кладів та ін. Здійснив художні переклади з білоруської мови.

Автор понад 700 наукових праць.

Паперова аерсія цієї книги тут: ПЕРЕЙТИ

Сопутствующие товары

В этой категории 4 товаров: