Народ збурений. Анатолій Русначенко. е-book. pdf Збільшити для перегляду

Народ збурений. Анатолій Русначенко. е-book. pdf

7671-41-e

Електронна! e-book.pdf  pdf  скачати

Наукове видання скачать

Детальніше

25,00 грн

Характеристики

Сторінок 519

Інформація

Електронна! e-book.pdf  pdf  скачати

Анатолій Русначенко. Народ збурений

Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії в 1940–50-х роках

Русначенко А. М. 
Народ збурений: Нац.-визвол. рух в Україні й нац. рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках.— К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2002.— 519 с.: іл. 
 ISBN 966-7671-41-0 

 Книга висвітлює один із найдраматичніших періодів боротьби українського народу за незалежну, самостійну і демократичну Україну, а також розвиток національних рухів опору в Білорусії, Литві, Латвії й Естонії в роки Другої світової війни і після неї. Автор використовує величезну кількість архівних документів та різні публікації, що вийшли за кордоном, а в останні роки — і в Україні, наводить безліч даних, які дозволяють вийти на рівень усвідомлення визвольного руху народів тоталітарної імперії СРСР. Розрахована на фахівців-істориків, політиків і масового читача, небайдужого до героїчного минулого свого народу.

    ББК 63.3(4УКР)6-4+63.3(2)6-4
За це видання автор нагороджений 
Премією ім. Василя Стуса (2003 р.)
ЗМІСТ     
  
Вступ .................................................................................................................  7

             Розділ 1 
    АНТИНІМЕЦЬКИЙ ФРОНТ УКРАЇНСЬКОГО 
    ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 
  1.1. Німеччина — союзник і визволитель України?!  .............................................   12 
  1.2. Розгортання українського руху на Заході України: перші кроки ......................   20 
  1.3. Похідні групи й розгортання  національно-визвольного руху 
         на Великій Україні .............................................................................................    24 
  1.4. Українсько-німецькі стосунки в українській думці воєнного часу ..................   34 
  1.5. Український рух на Великій Україні в 1942–1943 роках  ................................  39 
  1.6. Радикалізація позицій ОУН(м) ............................................................................ 65 
  1.7. Самостійницьке підпілля в Західній Україні  ......................................................70 
  1.8. Початок організованої збройної боротьби на Волині й Поліссі  .......................72 
  1.9. Розгортання військових акцій УПА проти гітлерівців на Волині 
         й Поліссі (літо 1943 р., зима 1943–1944 рр.) 
   ІІІ Надзвичайний збір ОУН ...............................................................................  86 
  Літні бої УПА  ......................................................................................................  86 
  ІІІ Надзвичайний збір ОУН(СД) ........................................................................  90 
  Урядування в повстанських зонах  ..................................................................... 95 
  Осінньо-зимові 1943–1944 рр. бої УПА проти німецьких 
         окупантів та їхніх союзників  ....................................................................... 97 
  Дії УПА на Сході України  ................................................................................ 103 
  УПА на переломі  1943–1944 рр.  .................................................................. 106 
1.10. Збройна боротьба з гітлерівцями  в Галичині: 1943 р. ............................ 110 
  Стан українських сил у німецькому тилу  ........................................................ 110 
  Збройні зіткнення з окупаційними силами та їхніми прибічниками  ............ 118 
1.11. УПА і дивізія “Галичина”  ........................................................................... 121 
1.12. Бойові дії УНС і УПА проти німецьких окупантів 
         та їхніх союзників у Галичині в 1944 р.  .................................................... 125 
  Збройні зіткнення ............... ............................................................................... 125 
  Зброя в обмін за розвідку  .................................................................................. 127 
1.13. Українська Головна Визвольна Рада  ........................................................ 131 
1.14. Український рух і євреї ..............................................................................  135 
1.15. Підсумки ............................. ........................................................................ 136

               Розділ 2 
    УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ 
2.1. Польсько-українські стосунки в міжвоєнний час  .............................................. 139 
2.2. Від вибуху Другої світової війни до радянсько-німецької війни  ...................... 144 
2.3. Організація польського підпілля на Україні в роки війни, 
  його ставлення до українців, німців і радянських впливів  ................................ 149 
2.4. Збройний конфлікт, українсько-польська війна на Волині й Поліссі 
  в 1943 – на початку 1944 рр.    ............................................................................... 156 
2.5. Українсько-польський конфлікт у Галичині  ...................................................... 166

               Розділ 3 
    УКРАЇНСЬКИЙ РУХ В ЗАКЕРЗОННІ 
3.1. Самоорганізація і самооборона населення ...................................................... . 179 
3.2. За право жити на рідній землі: УПА проти переселенських акцій 
       у 1944–1945 рр.  ................ ................................................................................ 182 
3.3. Український рух у ставленні до Польщі: дії, переконання, пропаганда  .......... 189 
3.4. Спроби порозуміння: переговори між польським і українським підпіллям ..... 192 
3.5. Опір переселенським акціям у 1946–1947 рр. .................................................. 196 
3.6. Бойові дії УПА в 1946–1948 рр. Операція “Вісла” ............................................ 198

            Розділ 4 
    ЗА УКРАЇНУ, ПРОТИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ 
    ТОТАЛІТАРНОЇ ІМПЕРІЇ СРСР 
4.1. Підпілля  ОУН проти “перших совітів” 1939–1941 рр. ................................... 207 
4.2. Українська партизанка versus радянської  .......................................................... 213 
  На Волині й Поліссі  .................... ........................................................................... 213 
  У Галичині ............................ ................................................................................... 223 
4.3. Прихід Червоної армії і бойові дії з її підрозділами  .......................................... 225 
4.4. УПА проти тоталітарного режиму: від повернення більшовиків 
       до кінця світової війни  .................................................................................... 231 
  Початок нової радянізації   ................................................................................... 231 
  Засади пропаганди й агітації підпілля  ................................................................ 234 
  Збройна боротьба УПА і підпілля до зими 1944–1945 рр.  ............................. 237 
  Збройна боротьба і підпілля від зими 1944 р. до літа 1945 р.   ........................  256 
  Пропаганда й агітація     ...... ................................................................................ 266 
4.5. Церква  і український визвольний рух  .......................................................... 269 
4.6. Визвольний рух 1945–1946 рр.  ................................................................... 273 
  Радянізація і русифікація в Україні у повоєнний час  ......................................... 273 
  Закінчення Другої світової війни й УПА  ........................................................... 276 
  Навколо виборів до Верховної Ради СРСР. “Велика блокада”  ....................... 284 
4.7. Фінансування  ОУН ............. ......................................................................... 295 
4.8. Агентурна діяльність НКВД (МВД) і НКГБ (МГБ) проти 
  українського визвольного руху  ............................................................................. 297 
4.9. Служба безпеки  ОУН ............... ....................................................................... 315 
4.10. Масове вивезення населення — підрив ґрунту руху  .................................. 322 
4.11. Боротьба триває: 1947–1949 рр.  ................................................................. 325 
  Військово-політичні акції  визвольного руху  ...................................................... 326 
  Пропаганда й агітація   .......  .. .............................................................................. 349 
4.12. Насадження колгоспів як засіб боротьби з визвольним рухом  .................. 360 
4.13. Боротьба триває: 1950–1952 рр.  ................................................................. 365 
4.14. Молодіжні підпільні організації  .................................................................... 378 
4.15. Суперечки з ЗЧ ОУН навколо програмових засад руху в Україні 
         й завдання української еміграції  .................................................................... 381 
4.16. Завершення боротьби збройного підпілля в 1953–1956 рр.   ................... 388 
4.17. Ставлення Заходу до українського визвольного руху  ................................. 391 
         На початку Другої світової війни      .............................................................. 391 
         По світовій війні    ................. ......................................................................... 392 
          Плани США щодо СРСР і рухів опору в Східній Європі  ........................... 395 
4.18. Радянська історична наука про український рух 
        1940–1950-х років та його відгомін  ............................................................. 397 
4.19. Висновки до розділу .......... ............................................................................ 401

            Розділ 5 
    БІЛОРУСЬ: ОД ВІДРОДЖЕННЯ — ДО РУХУ ОПОРУ 
5.1. Білорусь перед 1941 р. і після: невиразні перспективи  ....................................... 405 
5.2. Од відродження — до опору  ................................................................................. 408 
5.3. Білоруський національний рух і польське підпілля  .............................................. 412 
5.4. Білоруська Центральна Рада  ................................................................................... 413 
5.5. Проти радянського тоталітаризму й імперії  .......................................................... 416

            Розділ 6 
    ЛИТОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ОПОРУ 
6.1. Перша окупація: 1940–1941 рр. ............................................................................ 419 
6.2. Опір німецькій окупації   ..... ................................................................................... 421 
6.3. Національний опір у Литві в часи другої більшовицької окупації  ...................... 425 
6.4. Рух опору радянському режиму. Другий етап  ..................................................... 435 
6.5. Завершення національного руху опору: кінець1948–1954 рр.  .......................... 443 
6.6. Влада, НКВД і НКГБ проти національного руху  ................................................. 452 
6.7. Підсумки і результати національного опору в Литві  ........................................... 457

               Розділ 7 
    НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ОПОРУ В ЛАТВІЇ 
7.1. Опір першій радянській окупації  ............................................................................ 461 
7.2. Німецька окупація. Співпраця й опір  .................................................................... 462 
7.3. Опір другій радянській окупації. Партизанські організації  ................................... 465 
7.4. Як влада боролася з національним рухом опору  ................................................. 476 
7.5. Молодіжне підпілля. Підсумки і значення руху опору в Литвії  .......................... 478

      Розділ 8 
    НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ОПОРУ В ЕСТОНІЇ 
8.1. Від незалежності до радянської республіки. Перші вогнища спротиву ............. 483 
8.2. З німцями і проти них   .......  ................................................................................ 485 
8.3. Відновлення влади СРСР  .................................................................................... 487 
8.4. Збройний опір імперії     ...... ................................................................................. 488 
8.5. Виникнення політичних підпільних організацій 
       і спроби об’єднання руху опору ........................................................................... 492

    Підсумки і висновки      ........  ................................................................. 498 
    Список скорочень назв організацій і архівів  ......................................... 504 
    Summary   ............  .................................................................................... 507 
    Іменний покажчик   ................................................................................ 508

11 інших товарів в цій категорії: