Лідери продажів

Інформація

Автори

Постачальники

  • Гончаренко Марія
  • Провоторова Марина
  • Стешенко Ганна
Каденюк. Місія-Космос

Договір публічної оферти

Загальні положення

ТОВ "Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ", ЗКПО 30437786, в особі його директора Копань Юрія Васильовича (далі по тексту — «Продавець»), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України (Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 4436 від 08.11.2012 р.), керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі — "Договір") на нижчевикладених умовах:

1. Поняття і визначення

1.1. «Товар» — книга, електронна книга продається Продавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Продавця (викладена на Сайті Продавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Інтернет-сайті Продавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.pulsary.com.ua/shop/ яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1.5. Покупець — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Продавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Товару.

1.6. Сторони — Продавець і Покупець.
1.7. Вартість Товару — Вартість в гривнях Товару.
1.8. Порядок оплати і т.д.
1.9. Замовлення — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

1.10. Відтворення (скачування) — така форма доступу Покупця до Товару, при якому, здійснюється створення копії Товару в електронній (цифровій) формі із збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без такого.

1.11. Пристрій — означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК , і ін.), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний. 

3.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

3.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

3.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

3.5. Акцептом даного Договору визнається оплата Покупця, повна або часткова, вартості відповідного Товару та означає повне і беззастережне прийняття Покупцем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Покупця під Договором.

3.6. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Продавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

3.7. Порядок акцепту:

3.7.1. Покупець вибирає Товар на Інтернет-сайті Продавця і знайомиться з умовами оплати.

3.7.2. Після вибору необхідного Товару (-ів) Покупець переходить в кошик і здійснює оплату.

3.7.3. Якщо Товар - електронна книга, то Покупець отримує посилання для доступу до цього Товару, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Покупцем при покупці Товару.

3.7.4. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Покупця від Договору неприпустимий.

3.7.5. Замовлення вважається отриманий з моменту отримання Покупцем Товару або скачіватія Товару на своє Пристрій.

Порядок оплати замовлення післяплатою

4.1. Оплата здійснюється за фактом отримання Товару в відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

4.2. Прі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

5.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

5.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

6.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

6.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

7.4. Покупець несе відповідальність за незаконне копіювання та передачу третім особам електронної книги відповідно до Закону України "Про авторське і суміжні права"

7.5. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.6. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.pulsary.com.ua/shop/

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

8.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

10.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Реквізити Продавця

ТОВ "Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ", ЗКПО 30437786, Київ, вул. Спаська, 9/2, оф.29.
Контактний тел: (044) 425-12-75.