Літературно-художнє видання

Серія "Класика"

Маргаріт ЮРСЕНАР

Твори

Французька сюїта
     
 

Юрсенар, Марґеріт.

Твори / Марґеріт Юрсенар ; пер. із фр., передм, післям. та прим. Д. Чистяка. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – 455с. : портр.– (Серія “Класика”).

ISBN 978-617-615-005-3

До видання вибраних і коментованих творів класика французької та бельгійської літератур Марґеріт Юрсенар увійшли знакові тексти – роман «Чорне творіння» та збірка поезій у прозі «Вогні», які постають медитаціями над сутнісними проблемами людського буття. Українською повністю їх перекладено вперше.

Ю81

ББК 84.4ФРА


 Pulsary shop

 

E-mail: mail@pulsary.com.ua

Last updated: 20.02.2012

© Pulsary,  2012