Документально-художнє видання

Серія "Українці у світовій циаілізації"

КРУТЕНКО Наталія Григорівна

Анна Ярославна

Історико-літературна, мистецтвознавча розвідка
Переклад французькою мовою Максима Маурітссона та Дмитра Чистяка

Анна Ярославна
 120 грн
К84
Крутенко Н. Г.
Анна Ярославна: іст.-літ., мистецтвознав. розвідка / Наталія Крутенко; пер. фр. М. Маурітссона, Д. Чистяка.— К. : Унів. вид-во ПУЛЬСА-РИ, 2011.— 140 с. : іл.— (Серія “Українці у світовій циаілізації”).
ISBN 966-7671-96-8 (серія)
ISBN 978-966-2171-80-8

Ця книжка — перше ґрунтовне дослідження життя Анни Ярославни.
Автор пропонує цікаву розмову про непросту долю французької королеви слов'янського походження. Вперше у контекст життєпису вводяться питання генеалогії королеви Анни, долі її бібліотеки.
Книжка проілюстрована творами образотворчого мистецтва, серед яких чимало раритетних, досі ніде не репродукованих.
                                                                                                                          ББК 63.3 (4)4-8 


УКРАЇНСЬКА ПРИНЦЕСА ― КОРОЛЕВА ФРАНЦІЇ

Постать Анни Ярославни, доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції, вже кілька століть привертає увагу дослідників і митців. Їй присвячено чимало наукових розвідок, творів  літератури та образотворчого мистецтва . Здається, тема вичерпана. Виявляється ні.
Праця Наталії Крутенко “Анна Ярославна. Історико-літературна та мистецтвознавча розвідка” перше ґрунтовне дослідження, яке виводить давно знайому тему на новий рівень осмислення, наповнює її новими реаліями, аргументовано спростовує помилки, якими досі рясніє життєпис нашої видатної землячки.
Свідомо відійшовши від традиційної схеми висвітлення долі коронованої киянки, авторка розширила межі прочитання теми. Вперше досліджується родовід Анни Ярославни, доля бібліотеки французької королеви, версії щодо її смерті та місця поховання.
Спростовуються укорінені помилки в біографії твердження про перехід у католицьке віросповідання, місце коронування Анни в кафедральному соборі Реймса, багаторічну бездітність, наявність у королеви власного герба.
Прикрасою книжки є унікальний ілюстративний матеріал з атрибуцією портретів французької королеви досі невідомого авторства  європейських митців, мініатюри з “Великих Французьких хронік” із зображенням на них Анни у колі сім'ї, пам'ятника королеві Анні у Парижі.
Розповідь про французьку королеву слов'янського походження однаково цікава як для підготовленого читача (істориків, культурологів), так і для широкого читацького загалу.
Анна Ярославна наш перший посол у Європі в далекому ХІ столітті. Наша гордість, прикраса нашої історії, тож цілком закономірно, що книжка вийшла в серії “Українці у світовій цивілізації”. А погляд на видатну історичну постать крізь призму мистецьких і літературних творів робить видання по-справжньому королівським!
У другій частині видання подано скорочений виклад книжки, перекладений французькою мовою Максимом Маурітссоном та Дмитром Чистяком.
....

Pulsary shop
E-mail: mail@pulsary.com.ua

Last updated: 14.09.2011

© Pulsary,  2011